สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ "การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ในการสร้างความตระหนักรู้และความมั่นใจต่อมาตรการต่าง ๆ เพื่อความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจในชุมชน ในจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 70,000 บาท กติกาการประกวด 1. แนวทางการทำสื่อและหัวข้อการประกวด • เป็นสื่อมัลติมีเดียประเภทโฆษณาให้ความรู้ • Mood & Tune On COVID-19 • เนื้อหาเน้นการสร้างความตระหนักรู้และความมั่นใจต่อมาตรการต่าง ๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจในชุมชน ในจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน • สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงในการสร้างความตระหนักรู้ • รูปแบบไฟล์และขนาดของคลิปวิดีโอ .MP4 resolution VDO (1920x1080) ความชัดไม่ต่ำกว่า 1080p • คลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกิน 8 นาที ท้ายคลิปจะต้องมีโลโก้ของ 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2) ราชภัฏPoll (กลุ่มราชภัฏ 38 แห่ง) 3) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 4) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม https://drive.google.com/.../1K39gSwd... (ดาวน์โหลดโลโก้ที่นี่) 5) ตัวหนังสือในสื่อ ให้ใช้ฟอนต์ "Opun" (อบอุ่น) 2. ไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอและวิธีการถ่ายทำ แต่จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลอื่น 3. กรณีนำภาพ/เสียงของคลิปผู้อื่นมาใช้ประกอบ หรือบทสัมภาษณ์บุคคล ต้องได้รับอนุญาตจากบุคคลท่านนั้น 4. ผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ทางผู้จัดโครงการฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ 5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางช่องทางต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสม ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด • ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานนักศึกษา/บุคคลทั่วไปไม่จำกัดเพศและระดับอายุ • ส่งผลงานได้ทั้งแบบเดี่ยวหรือแบบทีม ไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอ (เทคนิคถ่ายทำ / ผลิต / ตัดต่อ) ขั้นตอนการสมัครและส่งคลิปวิดีโอ • ผู้สมัครสามารถลงทะเบียนสมัครการประกวดได้ที่ Google Form: (ใช้ Gmail ในการสมัคร) • การส่งคลิปวิดีโอ ส่งไฟล์ผลงานต้นฉบับและไฟล์ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วมาที่ อีเมล : research_fund@g.cmru.ac.th *กรณีที่วีดีโอมีไฟล์ขนาดใหญ่เกินกว่าที่อีเมลจะรับได้ ให้แชร์ไฟล์จากระบบ Cloud *หรือเดินทางมาส่งไฟล์ด้วยตนเองที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารบริหารกลางและอำนวยการ ชั้น B2 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 เกณฑ์ในการตัดสิน • เนื้อหาถูกต้อง ตามวัตถุประสงค์แลหัวข้อการประกวด • ความคิดสร้างสรรค์ ความสมบูรณ์ของผลงานทั้งภาพและเสียง • เทคนิคการเล่าเรื่องมีความน่าสนใจ • พิจารณาโดยคณะกรรมการของโครงการวิจัยร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน รางวัลการประกวด • รางวัลชนะเลิศของจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 รางวัล - เงินสดจำนวน 20,000 บาท - ใบประกาศนียบัตรและรางวัลอื่นๆจากผู้สนับสนุนการประกวด • รางวัลชนะเลิศของจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 1 รางวัล - เงินสดจำนวน 20,000 บาท - ใบประกาศนียบัตรและรางวัลอื่นๆจากผู้สนับสนุนการประกวด • รางวัลรองชนะเลิศของจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 รางวัล - เงินสดจำนวน 10,000 บาท - ใบประกาศนียบัตรและรางวัลอื่นๆจากผู้สนับสนุนการประกวด • รางวัลชนะเลิศของจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 1 รางวัล - เงินสดจำนวน 10,000 บาท - ใบประกาศนียบัตรและรางวัลอื่นๆจากผู้สนับสนุนการประกวด • รางวัลที่สามของจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 รางวัล - เงินสดจำนวน 5,000 บาท - ใบประกาศนียบัตรและรางวัลอื่นๆจากผู้สนับสนุนการประกวด • รางวัลที่สามของจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 1 รางวัล - เงินสดจำนวน 5,000 บาท - ใบประกาศนียบัตรและรางวัลอื่นๆจากผู้สนับสนุนการประกวด ระยะเวลา • ลงทะเบียนเข้ารับการประกวด พร้อมส่ง Story Board (บทบรรยาย) ของคลิปวีดีโอ จำนวน 1 หน้ากระดาษ A4 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 กุมภาพันธ์ 2564 • จัดส่งผลงาน ได้ไม่เกินวันที่ 12 มีนาคม 2564 • ประกาศผลผู้รับรางวัล วันที่ 19 มีนาคม 2564 ทาง Facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อสอบถาม • คุณประกายดาว ใคร้มา โทร 092-276-2311 • Facebook: สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏเชียงใหม่

Facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา