สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน”

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ

“การเขียนโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน”

โดย ผศ.ดร.ประทีป พืชทองหลาง (ดร.ขุน)

เจ้าของเพจ เขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน

ในวันที่ 1 – 2 มิถุนายน 2564

วันที่ 1 บรรยายภายใต้หัวข้อ “การเขียนโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน”

วันที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาโครงการวิจัยให้ตรงกับ เป้าหมายของแหล่งทุน”

ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting หรืออาจปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์

ลงทะเบียนเข้าร่วมได้

ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ถึง 25 พฤษภาคม 2564 (ตามลิงก์ข้างล่าง)

https://forms.gle/yReEYwJSoW4qn5wRA

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร 5950

Facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา