สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 2

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ขอเชิญทุกท่านที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 2

วันที่ 16 - 20 สิงหาคม 2564

ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 90 ปี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่

สมัครได้ตามลิงก์นี้

https://www.ird.cmru.ac.th/training2564

รับสมัครถึงวันที่ 31 ก.ค. 2564

Facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา