ทำเนียบรุ่น ลูกไก่ รุ่นที่ 2

จำนวนนักวิจัยรุ่นใหม่(ลูกไก่)ทั้งหมด 67 คน
1

Group A การเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางด้านการเกษตร

ชื่อ - สกุล: นาย สุรศักดิ์ สิงห์สา (A01)

ตำแหน่ง : หัวหน้าภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ

หน่วยงานที่สังกัด : คณะครุศาสตร์

สถานที่ติดต่อ : 12 ซอย 22 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก เมือง เชียงใหม่

หมายเลขโทรศัพท์ : 053-885535

หมายเลขโทรศัพท์ มือถือ : 0815947139

อีเมล : surasak.singsa@gmail.com

ID Line : 0815947139

แก้ไขข้อมูล
2

Group A การเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางด้านการเกษตร

ชื่อ - สกุล: นางสาว นุชกานต์ สว่าง (A02)

ตำแหน่ง : พนักงานโครงการ

หน่วยงานที่สังกัด : หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานที่ติดต่อ : 493/7 อาคาร 15 บ้านเอื้ออาทรป่าตัน ตำบลป่าตัน เมือง เชียงใหม่

หมายเลขโทรศัพท์ : 053942528

หมายเลขโทรศัพท์ มือถือ : 0848086154

อีเมล : nootchakarn154@gmail.com

ID Line : 0848086154

แก้ไขข้อมูล
3

Group A การเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางด้านการเกษตร

ชื่อ - สกุล: นาย อนุรักษ์ วงตา (A03)

ตำแหน่ง : พนักงานโครงการ

หน่วยงานที่สังกัด : หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

สถานที่ติดต่อ : 23/3 ม.1 ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

หมายเลขโทรศัพท์ : 053942528

หมายเลขโทรศัพท์ มือถือ : 0819525771

อีเมล : anurakwongta@gmail.com

ID Line : boyd4011

แก้ไขข้อมูล
4

Group A การเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางด้านการเกษตร

ชื่อ - สกุล: นาย สุเมธ ยะด้วง (A06)

ตำแหน่ง : พนักงานโครงการ

หน่วยงานที่สังกัด : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานที่ติดต่อ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ เมือง เชียงใหม่

หมายเลขโทรศัพท์ : -

หมายเลขโทรศัพท์ มือถือ : 0864329632

อีเมล : ys.sumed@gmail.com

ID Line : mike_sumed

แก้ไขข้อมูล
5

Group A การเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางด้านการเกษตร

ชื่อ - สกุล: นางสาว สุภารักษ์ คำพุฒ (A07)

ตำแหน่ง : อาจารย์

หน่วยงานที่สังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สถานที่ติดต่อ : คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 252 ม. 8 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 สันทราย เชียงใหม่

หมายเลขโทรศัพท์ : 053875432

หมายเลขโทรศัพท์ มือถือ : 0863438609

อีเมล : skhumput@yahoo.com

ID Line : skhumput

แก้ไขข้อมูล
6

Group A การเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางด้านการเกษตร

ชื่อ - สกุล: นาย อนุรักษ์ สิงห์ชัย (A08)

ตำแหน่ง : อาจารย์

หน่วยงานที่สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สถานที่ติดต่อ : 45/47 ม 4 ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 เมือง เพชรบุรี

หมายเลขโทรศัพท์ : 0819446458

หมายเลขโทรศัพท์ มือถือ : 0819446458

อีเมล : Singchai99@gmail.com

ID Line : - ขาด ID Line -

แก้ไขข้อมูล
7

Group A การเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางด้านการเกษตร

ชื่อ - สกุล: นาย สมชาย ฟุ้งเจริญศักดิ์ (A09)

ตำแหน่ง : -

หน่วยงานที่สังกัด : -

สถานที่ติดต่อ : 217/10 หมู่ที่ 9 ตำบลสันผีเสื้อ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

หมายเลขโทรศัพท์ : 0938733279

หมายเลขโทรศัพท์ มือถือ : 0938733279

อีเมล : phanuphong.fu@hotmail.com

ID Line : 0938733279

แก้ไขข้อมูล
8

Group A การเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางด้านการเกษตร

ชื่อ - สกุล: นางสาว พิชญา มณีรัตน์ (A10)

ตำแหน่ง : อาจารย์

หน่วยงานที่สังกัด : วิทยาลัยนานาชาติ

สถานที่ติดต่อ : 126/4 หมู่ที่12 บ้านร้องเรือคำซอย 7 ตำบลป่าแดด เมือง เชียงใหม่

หมายเลขโทรศัพท์ : 0893556614

หมายเลขโทรศัพท์ มือถือ : 0893556614

อีเมล : phichaya_maneerat@yahoo.com

ID Line : Noonphichaya

แก้ไขข้อมูล
9

Group B การแพทย์ สาธารณสุข สมุนไพร

ชื่อ - สกุล: นาย ธวัชชัย นาใจคง (B01)

ตำแหน่ง : แพทย์แผนไทย

หน่วยงานที่สังกัด : กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

สถานที่ติดต่อ : 300 หมู่ 2 ตำบลหนองหิน หนองหิน เลย

หมายเลขโทรศัพท์ : 042810234 ต่อ 530

หมายเลขโทรศัพท์ มือถือ : 0930710949

อีเมล : siva99.tn@gmail.com

ID Line : 0845146234

แก้ไขข้อมูล
10

Group B การแพทย์ สาธารณสุข สมุนไพร

ชื่อ - สกุล: นาย ภัทรนัย ไชยพรม (B02)

ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

หน่วยงานที่สังกัด : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น

สถานที่ติดต่อ : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น 444 ตำบลพระบาท เมือง ลำปาง

หมายเลขโทรศัพท์ : 054-265170 ต่อ 148

หมายเลขโทรศัพท์ มือถือ : 0946245444

อีเมล : pattaranai_cha@nation.ac.th

ID Line : Absolute_pt

แก้ไขข้อมูล