หน้าหลัก ขั้นตอนการขอใบรับรอง รายการเอกสารที่เกี่ยวข้อง ลงทะเบียน / เข้าระบบ
รายละเอียด
ลงทะเบียน
...
รายชื่อผู้สมัคร

ระบบการขอรับรองจริธรรมการวิจัยในสัตว์

ระบบผู้สมัคร
สำหรับกรรมการฯ
© 2023 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร : 0899533426 (ดร.ฆนธรส ไชยสุต)