ระบบสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Research Information System(RIS)

การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการตลาดและการผลิตผักอินทรีย์ของกลุ่มรวมใจพอเพียงบ้านช่อแล ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่


อาจารย์เพียงตะวัน พลอาจ

คณะวิทยาการจัดการ

คำสำคัญ :

เลขทะเบียน :

1287-63-MGT-CMRU

บทคัดย่อ

อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเนื้อหา

Abstract

อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเนื้อหา

ไฟล์งานวิจัย

เล่มสมบูรณ์ อ.เพียงตะวัน.pdf

330 06 มี.ค. 2563

กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 503000

http://www.cmru.ac.th

053-88-5555

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2022 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่