มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เข้าร่วมการจัดอันดับ THE Impact Rankings 2023

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เข้าร่วมการจัดอันดับ THE Impact Rankings 2023

 

The Times Higher Education (THE)  ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีการดำเนินงาน เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  หรือ THE Impact Rankings ประจำปี 2023 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา

ผลการจัดอันดับจากจำนวนมหาวิทยาลัย 1,591 แห่ง ใน 112 ประเทศทั่วโลก พบว่า …

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทำคะแนนอยู่ที่ 401 - 600 อันดับแรกของโลก 

เป็นอันดับที่ 10 ของประเทศไทย 

เป็นอันดับที่ 1 ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เป็นอันดับที่ 2 ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่

เป็นอันดับที่ 3 ของมหาวิทยาลัยในเขตภาคเหนือ

เมื่อพิจารณาจำแนกในระดับเป้าหมายการพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้คะแนนใน 4 เป้าหมาย ดังนี้ 

SDG 7 Affordable and clean energy ได้ 71.2 คะแนน 

เป็นอันดับที่ 66 ของโลก

เป็นอันดับที่ 5 ของประเทศไทย

SDG 8 Decent work and economic growth ได้ 64.7 คะแนน 

อยู่ที่ 201 – 300 อันดับของโลก

เป็นอันดับที่ 7 ของประเทศไทย

SDG 12 Responsible consumption and production ได้ 60.3 คะแนน 

อยู่ที่ 201 - 300 อันดับของโลก

เป็นอันดับที่ 10 ของประเทศไทย

SDG 17 Partnerships for the goals ได้ 67.1 คะแนน 

อยู่ที่ 401 - 600 อันดับของโลก

เป็นอันดับที่ 15 ของประเทศไทย

 

ในปี 2023 มีมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเข้าร่วมการจัดอันดับทั้งหมด 65 แห่ง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ผลการจัดอันดับโดยรวมเป็น 10 ซึ่งเป็นอันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยกลุ่มราชภัฏทั่วประเทศ โดยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมการจัดอันดับทั้งหมด 7 เป้าหมาย คือ  SDG 3, SDG 4, SDG 7, SDG 8, SDG 11, SDG 12 และ SDG 17  โดยมีเป้าหมายที่ได้ระดับคะแนนสูงสุด ได้แก่ SDG8 , SDG7, SDG11 และ SDG 17 ซึ่งผลคะแนนการเข้าร่วมการจัดอันดับมี ดังนี้

 

 

 

ผลในปี 2021 : คะแนนอยู่ที่ 800 อันดับของโลก คือ 801-1,000

ผลในปี 2022 : คะแนนอยู่ที่ 600 อันดับของโลก คือ 601-800 

ผลในปี 2023 : คะแนนอยู่ที่ 400 อันดับของโลก คือ 401-600

 

 

 

ไฟล์แนบ
ไม่มีไฟล์แนบ

สถาบันวิจัยและพัฒนา

“ภายในปี 2567 สถาบันวิจัยและพัฒนาจะเป็นศูนย์กลาง องค์กรหลักในการขับเคลื่อน งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย และการบริการวิชาการแก่สังคมให้เป็นที่ยอมรับ ในระดับชาติและระดับนานาชาติ”

ข้อมูลติดต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น B2) อาคารอำนวยการและบริหารกลาง ศูนย์แม่ริม หมู่ 7 ถนนโชตนา (เชียงใหม่-ฝาง) ตำบลขี้เหล็ก, อำเภอแม่ริม, จังหวัดเชียงใหม่, 50180

research@g.cmru.ac.th

โทรศัพท์ 062-310-4911

2022 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่