# หัวข้อ
1 จดหมายข่าว วช.

- 28 ก.ย. 2566

2 ประกาศผลการประเมิน คุณภาพของวารสารในฐานข้อมูล Asean Citation Index (ACI) ประจำปี 2566 (ประกาศ ณ วันที่ 25 กค 66)

- 25 ก.ค. 2566

3 กิจกรรมบรรยายในหัวข้อ

- 17 ก.ค. 2566

4 ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาล้านนา สินค้า และงานบริการ “BCG Creative Lanna”

- 03 - 09 ก.ค. 2566

5 การเสนอชื่อผู้รับรางวัล Nikkei Asia Award ครั้งที่ 3

- 20 มิ.ย. 2566

6 การพัฒนาพื้นที่ และการขับเคลื่อนวิทยสถาน “ธัชภูมิ” เพื่อการพัฒนาพื้นที่

- 16 มิ.ย. 2566

7 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เข้าร่วมการจัดอันดับ THE Impact Rankings 2023

- 02 มิ.ย. 2566

8 สุจิบัตรรางวัลพระพิฆเนศวร ประจำปี 2566

- 25 พ.ค. 2566

9 การประกวดโครงร่างวิจัยพลังงาน (Pitching) ในระดับอุดมศึกษา ปีที่ 2

-

10 สทน.ประกาศผล Product Champion“อาหารพื้นถิ่นภาคเหนือ” พร้อมเชิญชวนชมพิธีมอบรางวัล 19 พ.ค. 66 นี้

-

สถาบันวิจัยและพัฒนา

“ภายในปี 2567 สถาบันวิจัยและพัฒนาจะเป็นศูนย์กลาง องค์กรหลักในการขับเคลื่อน งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย และการบริการวิชาการแก่สังคมให้เป็นที่ยอมรับ ในระดับชาติและระดับนานาชาติ”

ข้อมูลติดต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น B2) อาคารอำนวยการและบริหารกลาง ศูนย์แม่ริม หมู่ 7 ถนนโชตนา (เชียงใหม่-ฝาง) ตำบลขี้เหล็ก, อำเภอแม่ริม, จังหวัดเชียงใหม่, 50180

research@g.cmru.ac.th

โทรศัพท์ 062-310-4911

2022 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่