ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาล้านนา สินค้า และงานบริการ “BCG Creative Lanna”

ใครไม่มา ถือว่าพลาด #LannaExpo2023 “BCG Creative Lanna”

มหกรรมกลางปีที่ทุกคนรอคอย รวบรวมสุดยอดผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาล้านนา สินค้า และงานบริการ 10 โซน กว่า 800 คูหา

▶️โซน 1 Lanna Coffee Hub & Northern Food Valley

โดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

▶️โซน 2 Lanna Crafts & Folk Art “เสน่ห์งานศิลป์ ถิ่นหัตถกรรม”

โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

▶️โซน 3 Lanna expo 2023 & Lanna Soft Power เศรษฐกิจสร้างสรรค์

โดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่

▶️โซน 4 Health & Wellness โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

▶️ โซน 5 นิทรรศการผลงานการขับเคลื่อนล้านนาอย่างสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยี

และนวัตกรรมสู่เศรษฐกิจฐาน BCG "MHESI Innovation Fair for BCG Creative Lanna”

โดย หน่วยปฏิบัติการเครือข่าย อว. ระดับภาค ภาคเหนือ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

▶️โซน 6 ศิลปวัฒนธรรมล้านนา

โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่

▶️โซน 7 Food Truck และ ตลาดประชารัฐ

โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

▶️โซน 8 BCG Sustainable Tourism & Green Route

โดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

▶️โซน 9 – 10 หอการค้าแฟร์ 2566 โดย หอการค้าประจำจังหวัดเชียงใหม่

พร้อมทั้งมีกิจกรรมเจรจาธุรกิจเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการในกลุ่มภูมิภาค ขยายฐานการตลาดสู่ระดับนานาชาติ พร้อมสนุกสนานไปกับกิจกรรมบันเทิง และร่วมลุ้นรับของรางวัลมากมายภายในงาน

?วันที่ 3 – 9 กรกฎาคม 2566

?เวลา 10.00 – 20.00 น.

ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "7.20m Sanna nna EXPO 2023 BCG CREATIVE LANNA 10.00 m 2.00m D13 C4 me D4 12.00 m"
อาจเป็นรูปภาพของ แผนที่ และ ข้อความ
ไฟล์แนบ
ไม่มีไฟล์แนบ

สถาบันวิจัยและพัฒนา

“ภายในปี 2567 สถาบันวิจัยและพัฒนาจะเป็นศูนย์กลาง องค์กรหลักในการขับเคลื่อน งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย และการบริการวิชาการแก่สังคมให้เป็นที่ยอมรับ ในระดับชาติและระดับนานาชาติ”

ข้อมูลติดต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น B2) อาคารอำนวยการและบริหารกลาง ศูนย์แม่ริม หมู่ 7 ถนนโชตนา (เชียงใหม่-ฝาง) ตำบลขี้เหล็ก, อำเภอแม่ริม, จังหวัดเชียงใหม่, 50180

research@g.cmru.ac.th

โทรศัพท์ 062-310-4911

2022 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่