ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการ (Project Brief) เพื่อขอทุนภายใต้คลินิกเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาน พ.ศ. 2567

?? ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการ (Project Brief) เพื่อขอทุนภายใต้คลินิกเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาน พ.ศ. 2567

✅️ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ : https://drive.google.com/.../1PMqXbi7lDMbsacgKb5LfxC86xKJ...

? กำหนดส่งภายใน 25 สิงหาคม 2566 ?

☎️ สอบถามเพิ่มเติม เบอร์ภายใน 5950 ครับ

FB : งานคลินิกเทคโนโลยี มรภ.เชียงใหม่

ไฟล์แนบ
ไม่มีไฟล์แนบ

สถาบันวิจัยและพัฒนา

“ภายในปี 2567 สถาบันวิจัยและพัฒนาจะเป็นศูนย์กลาง องค์กรหลักในการขับเคลื่อน งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย และการบริการวิชาการแก่สังคมให้เป็นที่ยอมรับ ในระดับชาติและระดับนานาชาติ”

ข้อมูลติดต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น B2) อาคารอำนวยการและบริหารกลาง ศูนย์แม่ริม หมู่ 7 ถนนโชตนา (เชียงใหม่-ฝาง) ตำบลขี้เหล็ก, อำเภอแม่ริม, จังหวัดเชียงใหม่, 50180

research@g.cmru.ac.th

โทรศัพท์ 062-310-4911

2022 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่