ประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภททุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ 2568

ประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภททุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ 2568
เปิดรับตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2566

Link เข้าระบบ

ระบบรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประเภททุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (cmru.ac.th)


ดาวโหลดไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง
https://drive.google.com/.../1cZ151Q...

ไฟล์แนบ
ไม่มีไฟล์แนบ

สถาบันวิจัยและพัฒนา

“ภายในปี 2567 สถาบันวิจัยและพัฒนาจะเป็นศูนย์กลาง องค์กรหลักในการขับเคลื่อน งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย และการบริการวิชาการแก่สังคมให้เป็นที่ยอมรับ ในระดับชาติและระดับนานาชาติ”

ข้อมูลติดต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น B2) อาคารอำนวยการและบริหารกลาง ศูนย์แม่ริม หมู่ 7 ถนนโชตนา (เชียงใหม่-ฝาง) ตำบลขี้เหล็ก, อำเภอแม่ริม, จังหวัดเชียงใหม่, 50180

research@g.cmru.ac.th

โทรศัพท์ 062-310-4911

2022 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่