การฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ด้านสัตว์เศรษฐกิจ ประจำปี 2567

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญชวนนักวิจัยรุ่นใหม่ที่ทำงานวิจัยด้านสัตว์เศรษฐกิจเข้าร่วมฝึกอบรม "การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ด้านสัตว์เศรษฐกิจ ประจำปี 2567 "

โดยจัดการอบรมทั้งหมด 3 รุ่น รับสมัครรุ่นละ 50 คน ดังนี้ 

รุ่นที่ 1 วันที่    9-11 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพฯ  

ลิ้งค์กำหนดการ https://kasets.art/WW3unK

รุ่นที่ 2 วันที่  18-20 มิถุนายน 2567 ณ Movenpick Suriwongse เชียงใหม่ 

ลิ้งค์กำหนดการ https://kasets.art/PYag3a

รุ่นที่ 3 วันที่  28-30 มิถุนายน 2567 ณ Grand Fortune Hotel นครศรีธรรมราช 

ลิ้งค์กำหนดการ https://kasets.art/CdfZqd

**ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับสิทธิ์ส่งข้อเสนอเชิงหลักการเพื่อรับทุนอุดหนุนการวิจัยนักวิจัยรุ่นใหม่ด้านสัตว์เศรษฐกิจ**

**ไม่มีค่าลงทะเบียนอบรม**

ไฟล์แนบ
ไม่มีไฟล์แนบ

สถาบันวิจัยและพัฒนา

“ภายในปี 2567 สถาบันวิจัยและพัฒนาจะเป็นศูนย์กลาง องค์กรหลักในการขับเคลื่อน งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย และการบริการวิชาการแก่สังคมให้เป็นที่ยอมรับ ในระดับชาติและระดับนานาชาติ”

ข้อมูลติดต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น B2) อาคารอำนวยการและบริหารกลาง ศูนย์แม่ริม หมู่ 7 ถนนโชตนา (เชียงใหม่-ฝาง) ตำบลขี้เหล็ก, อำเภอแม่ริม, จังหวัดเชียงใหม่, 50180

research@g.cmru.ac.th

โทรศัพท์ 062-310-4911

2022 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่